kurzy fotografiekurzy fotografování

+420 608 700 531 phone  facebook  e-mail  rss


HOME
   HISTORIE   INFORMACE    POUKAZY   KONTAKT

 

Moderní škola fotografie - kontakty

L&A studio s.r.o.

Igor Adler - módní fotograf, majitel a lektor MODERNÍ ŠKOLY FOTOGRAFIE. V oboru se pohybuje 30 let včetně mnohaleté zahraniční působnosti ve figurální fotografii, produkční činnosti a reklamních kampaní pro zahraniční i české klienty. Spolupracoval jako stvrzovatel v rámci projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, zpracoval posudky ke kvalifikačním a hodnoticím standardům fotografických profesí. Členství Asociace Modelingových Agentur a prezídia Princess of the World. Od roku 2000 pořádá a lektoruje zahraniční fashion workshopy pro české a slovenské fotografy. Rozhovor pro FOCUS magazine... *PDF

Ing. Vendula Lukesová: lektorka vizážistických kurzů

Igor Adler: lektor fotografických kurzů

OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou uvedeny u každého kurzu u tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Poukaz lze uplatnít pouze na vypsané kurzy s volným místem, proto objednávejte včas. Splatnost objednávky převodem na bankovní účet. Nepřijímáme žádné platby v hotovosti ani přes platební terminál.


FASHION WORKSHOP HVAR ® (Ochranná známka) výpis z ÚPV
Seznam výrobků a služeb pro které je OZ zapsaná: fotografování, pořádání a řízení pracovních školení, konferencí, kongresů, seminářů, soutěží a dálkové studium.

Majitel ochranné známky má výlučné právo zabránit všem třetím osobám, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána a takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny a parazitování.

Právní obrana při porušení práv z ochranné známky vůči nekalému soutěžiteli

Vlastník ochranné známky je při neoprávněném zásahu do svých práv oprávněn se domáhat:
- zdržení se porušení nebo ohrožení jeho práva
- odstranění závadného stavu
- přiměřeného zadostiučinění v penězích při vzniku nemajetkové újmy
- náhrady škody ve formě skutečné škody či ušlého zisku

Vedle toho je oprávněn vlastník ochranné známky podat trestní oznámení pro trestný čin porušování práv k ochranné známce.


QR - vizitka

QR vizitka

fotografování focení fotografické kurzy Praha Brno fotografování kurzy fotografování foto workshop fotografické kurzy fashion modelky

 

+420 608 700 531 phone  facebook  e-mail  rss
PhotonEurope OKtandem UpgradeMake-up Valid HTML 4.0 Transitional        Copyright © Autorská práva, publikace textu, fotografií jen s povolením Igor Adler